Promocja 15% zniżki

Test kwalifikacyjny

Test diagnostyczny on-line trwa ok. 20 min (patrz strona główna). Kolejnym etapem kwalifikacji na odpowiedni poziom jest rozmowa (ok. 60 min). Termin rozmowy jest uzgadniany telefonicznie. Rozmowa może być przeprowadzona na Jarockiej, telefonicznie lub na Skype.

Zapisy

Standardowe kursy roczne – najlepiej zgłosić się przed 10-tym września pozostałe kursy – można się zapisać przez cały rok.

Poziomy zaawansowania

W dokumencie Common European Framework of Reference for Languages (CEF) wyróżniono sześć poziomów zaawansowania. Każdy poziom przerabiamy w trzy trymestry – po trzy miesiące każdy – do 20 grudnia, 31 marca i 20 czerwca. Korzystając z własnych doświadczeń wprowadziliśmy pomiędzy poziomami B1 i B2 dodatkowy poziom pre-FCE.

A1

Rozumiesz podstawowe wolno wypowiadane słowa i proste informacje. Z pomocą rozmówcy, który często powtarza i parafrazuje swoje wypowiedzi, potrafisz porozumieć się w sprawach dotyczących bezpośrednio ciebie i twego otoczenia. Umiesz napisać pozdrowienia z wakacji i wypełnić formularz hotelowy.

A2

Znane ci są typowe sformułowania dotyczące ciebie i twojej rodziny, czynności codziennych, najbliższej okolicy i pracy. Potrafisz się w tych kwestiach porozumieć, ale nadal wymagasz pomocy. Rozumiesz prosty tekst reklamowy, ogłoszenie, czy list. Potrafisz wyłowić z dłuższego tekstu istotne fragmenty. Umiesz napisać krótką informację lub list z podziękowaniem.

B1

Rozumiesz istotę przekazu ustnego i pisemnego na temat pracy, szkoły, wypoczynku, proste opisy wydarzeń i uczuć oraz programy radiowe i telewizyjne na tematy bieżące, lub związane z twoją pracą i zainteresowaniami. Radzisz sobie w podróży zagranicznej. Potrafisz włączyć się do rozmowy na wspomniane tematy i napisać krótki tekst z opisem przebiegu wydarzeń, dodając swoje opinie i wrażenia.

B2

Jeżeli dotyczą tematów ci bliskich, potrafisz w całości zrozumieć dłuższe teksty i wypowiedzi. Rozumiesz informacje radiowe, filmy ze standardowymi dialogami, artykuły na bieżące tematy i współczesne powieści. Potrafisz w rozmowie przedstawić i bronić swoich racji, analizować możliwe warianty i komentować ich zalety i wady. Równie dobrze robisz to na piśmie. Radzisz sobie z wypracowaniem, raportem, notatką, krótkim artykułem i z osobistym listem.

C1

Bez trudu rozumiesz nieuporządkowane wypowiedzi, większość filmów i programów telewizyjnych, a także złożone teksty i artykuły specjalistyczne z obcych ci dziedzin. Umiesz docenić urok i styl wypowiedzi. Łatwo i precyzyjnie formułujesz swoje opinie i poglądy w formie listu, eseju, czy raportu koncentrując się na kwestiach zasadniczych i wyciągając wnioski. Potrafisz dyskutować złożone kwestie przestrzegając obowiązujących konwencji językowych.

C2

Radzisz sobie ze zrozumieniem języka mówionego w każdych okolicznościach. Równie dobrze czytasz najbardziej nawet złożone teksty specjalistyczne i literackie. Bez trudu dyskutujesz na dowolny temat posługując się sprawnie idiomami i potocznymi wyrażeniami. Logicznie porządkujesz swoje opinie, uwzględniając odcienie znaczeniowe i dostosowując styl wypowiedzi do wymogów sytuacji. Piszesz skomplikowane listy, raporty, artykuły, analizy, streszczenia i recenzje.

Języki i grupy wiekowe

Kursy angielskiego i polskiego:

Dzieci i młodzież młodsza

CEF poziom wiek
A1 podstawowy 1. rok 7-8 lat
A1 podstawowy 2. rok 8-12 lat
A2 niżej średnio zaawansowany 12-14 lat
B1 średnio zaawansowany 12-14 lat

Młodzież 15+ lat i dorośli

CEF poziom egzaminy
A1 podstawowy
A2 niżej średnio zaawansowany
B1 średnio zaawansowany egzamin gimnazjalny/
egzamin 8-klasisty/
matura/PET/
LCCI1/BEC Preliminary/TELC
B2 wyżej średnio zaawansowany matura/FCE/LCCI2/BEC Vantage/TELC
C1 zaawansowany matura/CAE/LCCI3/BEC Higher
C2 biegła znajomość matura/CPE/TOEFL/IELTS

POMAGAM(Y) ZROZUMIEĆ

- Nie ma jednej, jedynie skutecznej metody nauki języka obcego. Każdy uczy się inaczej.

- Wszyscy mamy naturalne predyspozycje do uczenia się języka, również obcego. Bywają wśród nas bardziej i mniej uzdolnieni językowo. Na szczęście zdolności językowe można rozwijać. Im więcej ćwiczysz, tym lepsze osiągniesz wyniki.

- Języka nauczyć się można jedynie ‘na pamięć’, ale nie jest to pamięć mechaniczna. Nauka języka obcego jest procesem twórczym, jak budowanie z (kolorowych) klocków.

- Rozwiązuj różne zadania sformułowane w języku obcym. Wysiłek, jaki w to wkładasz sprzyja zapamiętywaniu.

- Gramatyka to uniwersalny kod języka. Ucz się gramatyki. Czytaj, słuchaj, oglądaj – ucz się słownictwa w kontekście.

- Najbardziej zestresowaną osobą (na zajęciach językowych) jest nauczyciel. Nie znaczy to jednak, że słuchacze mają się wcale nie stresować. Odpowiedni poziom stresu wspomaga zapamiętywanie.

- Jeśli chcesz „tylko nauczyć się płynnie mówić po angielsku”, pomyśl ile tracisz nie ucząc się rozumienia tego, co mówią inni.

- Nauka języka obcego jest ćwiczeniem dla pamięci. Spytaj mnie za 20 lat, czy było to ćwiczenie skuteczne.